اکران فیلم در پایگاه ها و کانون های تابعه حوزه حضرت نرجس (س)

ردیف

تاریخ

مکان

فیلم های اکران

تعداد افراد شرکت کننده

1

9/10/93

پایگاه شهید صلواتی ـ کاشان خ زیارتی

روزهای خرداد

60

2

11/10/93

حوزه حضرت نرجس ـ  حسینیه شهدای پاسدار

خالد و مجتبی

40

3

14/10/93

پایگاه شهیده ـ کاشان خ آیت الله یثربی

گزینه های روی میز

علمک

برخورد

زهرای بابا

معبر

100

4

15/10/93

پایگاه زینب کبری (س) ـ  کاشان خ کارگر

علمک

برخورد

زهرای بابا

معبر

38

5

17/10/93

پایگاه بنت الهدی ـ کاشان خ طالقانی ، حسینیه متحده حسینی

علمک

برخورد

زهرای بابا

معبر

37

6

20/10/93

پایگاه کوثر النبی ـ خ نطنز ، مسجد محمد رسول الله

علمک

برخورد

زهرای بابا

معبر

55

7

21/10/93

پایگاه کوثر ـ کاشان خ 22 بهمن

علمک

برخورد

معبر

39

/ 0 نظر / 41 بازدید